WEFDEK KURD NAMAK DA OFiSA KOMELA NETEWN YEKGIRT LI NERWC
Drok: 16 2006
Mijar: Ne


Dib,ran,na salane ya roja c,han, ya maf.n mirov , wefdek, hevbe hat ç.kirin ji : komela kurd.n sûriy. li nerw,c û ji r.xistina c,han, ya li dij, nijadperestiy.
(girûpa kurd,) û ji r.xistina ciwan.n d,moqrat, Kurdistan, , û ji nûner. h.z.n enfal û helebçe li nerw,c , ev wefd bi xanim secret.ra git, li of,sa komela netw.n yekgirt, ya maf.n mirov li oslo (KAR SOLHOLIM) u (CON TRUNY) endam. b,roya ragihandin. re rûnit .


û berpirs. encûmena r.vebir ya komela kurd.n sûriy. li nerw.c (Dr- |.rwan ?mer) ko serokatiya v, wefd, di kir , ew, namak di derbara v. roja c,han, de ya maf. mirov û derbara zordestiya li ser millet. kurd û b. par mana w, ji hem, maf.n mirovan , da dest. xanim KAR .
 Di v. hevd,tin. kûr hat sekinandin li ser siyasat û pirojey.n ov,n, û nijadperest, ko li dij, millet. kurd bi tevay, t.n meandin , û hat dûbarekirin di civ,n. de p.wistiya girtina deriyan li ber r.c,m.n sûr, û ,ran û turkey. û ajotina wan ber bi çareser kirina pirsgir.ka kurdi .
Û rojnama (SDAR KUHN) hevpeyv,nek bi endam. b,roya ragihandin. di komela kurd.n sûriy. li nerw,c , re ç.kir li ser rewa maf. mirov ya millet. kurd li sûr, ya nexwe û xerab , û dir.j hat sekinandin li ser hebûna kurd ko t. inkarkirin çi di destûr. de û çi bi p.k an,na pirojey.n ov,n, ji al, r.c,m. ve li sûr, , m,nak :  pirojeya hejmartina awarte li cez,r. 1962 ,  pirojeya kemera ereb, li cez,r. 1966 , berdewamiya r.c,m. li ser van siyasat.n t,ror û bindestkirina millet. me bi riya girtin.n ji xweber û bin çavkirina xebatker.n tevgera kurd, , û ne guhdana bi her.m.n kurd, , û hat sekinandin j, li ser p.wistiya ko div. r.c,ma sûr, peyman.n navnetew, y.n gir.day, bi maf. mirovan ve  ew.n ko imze kirine , wan tevan bide meandin û r.zgirtin .
? xanim (DILGE XAN) u (BAQI TALEB ELM) li se kar,seta ENFAL û HELEB~A sekin, û daxwaz kir ko ev kar. hov,t, ko li dij, millet. kurd hatibû meandin ji al, r.c,ma xw,n mij ya sedam were jimartin wek kutina tevay, li dij, mirovayetiy. tev, .
Xanim KAR secret.ra git, li of,sa komela netw.n yekgirt, ya maf.n mirov li oslo , neraz,bûna xwe da ekerekirin li ser maf. mirov li rojhilata nav,n nexasim maf.n millet. kurd li parç.n (sûr, û ,ran û turk,) bi sedema ko r.c,man van dewletan ne al,karin bi b,ryar û daxwaz.n komela netew.n yekgirt, ya maf.n mirov .
? di dawiya civ,n. de Xanim KAR dilxweiya we da n,an dan bi hevd,tina wefd. kurd, , û soz da ko nama wan bigih,ne koela maf.n mirov .
? di v, war, de hem, ax.n (KKSN) û komele û r.xistin û partiy.n al,kar di bakur û baûr û navça nerw,c , bi belav kirina daxwiyaniyek. bi ziman. nerw,c, rabûn ko ji bo v. b,ran,n. hatibû belavkin , û bi v, reng, j, nam wefd hat belavkirin di malpera eliktiron, de ya rojname (DAK PILANT)  ko ji mestir,n rojnam.n nerw,c, t. naskirin , û banga r.xistin û part, û komel.n nerw,c, û kurd, hat kirin ji bo ko v. nam. imze bikin , û sûretek ji nam. bi ziman. ingil,z, hat andin ji hem, dezgey.n ragihandin, y.n nerw,c, û navdewlet, ..
ji bo b.tir t. bigihin , hûn di Karin li v. malper. bineren :
  http://www.opprop.no/?kksn 
ev. nam. û evan çalakiyan pitgiriyek sitand ji :
- yek.t. nitiman, Kurdistan - ax. nerw,c.
- partiya kesk ya nerw,c, .
- partiya serxwebûna Kurdistan .
- r.xistina ciwan.n çep ya nerw,c, .
- r.xistina hevbendiya çep ya nerw,c, .
- r.xistina ciwan.n sosialist nerwici (SU)
- r.xistina li dij, nijadperest, ya navnetew, -
ax. nerw,c (girûpa kurd,) .
- komela xwendevan.n Kurdistan, li nerw,c.
- yek,tiya jin.n Kurdistan, y.n d,moqrat, serbixwe .
- yek,tiya ciwan.n d,moqrat, Kurdistan, .
- komela toreya kurd, li par.zgeha ( RNGARK) li nerw,c .
13.12.2006
 
BROYA RAGIHANDINÊ
YA KOMELA KURDÊN S?R LI NERWC Cih ev ne j hatiye: Welat me
http://www.welateme.net/kurdi

Ji bo v ney navnan:
http://www.welateme.net/kurdi/modules.php?name=News&file=article&sid=244